Våra tjänster

Vi människor upplever lust och välbefinnande när vi presterar väl och uppnår våra mål. Vår drivkraft är att fokusera på att skapa rätt förutsättningar för prestation. I våra tjänster har vi utvecklat ett sammanhang för att nå fram till en hållbar prestationskultur™.  

SPAR-modellen - gör förändringar till vardag!

Prestera Management & Sparringpartner AB 

Förutsättningar är vad som skapar prestation. Vi kan alla prestera bra när förutsättningarna är de rätta och dåligt när de inte är det. Alla individer är unika och har därmed olika behov, vilket gör "rätt förutsättningar" speciella för varje person. Prestera Management har tillsammans med Sparringpartner tagit fram varje individs unika behov för bästa prestation

Klicka här om du vill läsa mer  

Möjligheter i krisläge 

När krisen är över vill du ha rätt förutsättningar - men om du tänker fel riskerar du att tappa marknadsandelar när du egentligen vill kunna återta möjligheterna.

"Dina beslut idag, påverkar dina möjligheter imorgon"

Klicka här om du vill läsa mer

Prestationsmetoden

En hållbar prestationskultur™ uppfyller kraven på effektivitet, kvalitet och nöjda kunder samt möter människans behov av goda förutsättningar i arbetet.

Vi har en forskningsbaserad plattform för utveckling av verksamheten och som hjälper företag att mäta individers och organisationens förutsättningar att prestera.

Klicka här om du vill läsa mer 

Chefstöd inom Management

Vi stöttar ledare/ledningsgrupper i utvecklingsprocessen av ledningsverktyget, Agerus metod. Vårt arbetssätt är ett coachande förhållningssätt som driver förändringsförståelsen.

Klicka här om du vill läsa mer 

Prestationsbaserad rekrytering

Vårt rekryteringskoncept baseras på vår partner Agerus prestationsmetod. Den proaktiva metoden mäter villkor för prestation i en specifik arbetssituation. Syftet är att finna högpresterande kandidater som uppvisar engagemang, kompetens, ansvarstagande och som upplever arbetsglädje.

Klicka här om du vill läsa mer  

Det coachande ledarskapet

I samarbete med vår partner Prestationshuset erbjuder vi det coachande ledarskapet, en kurs som handlar om hur ledare hjälper medarbetare att nyttja sin fulla potential genom att stötta och inspirera.

Klicka här om du vill läsa mer 

Prestationsdag för ledare

I vårt utvecklingskoncept har vi en behovsanpassad prestationsdag för ledningsgrupper. Vi visar hur ledare skapar balans mellan verksamhetens krav och medarbetarnas förutsättningar för att utveckla effektiva och lönsamma organisationer.

Klicka här om du vill läsa mer   

Inspirationsdag för medarbetare

En behovsanpassad heldag om motivation, en drivkraft som krävs för att lyckas. Konkreta tips och idéer för att skapa motivation och arbetsglädje med stöd av prestationsmetoden.

Klicka här om du vill läsa mer

Interim

Behovet av interimslösningar kan variera över tid och komma plötsligt när det oförutsedda händer under en tidsbegränsad period. Anlita en erfaren Interimkonsult för att upprätthålla, förstärka och utveckla din affärsstödfunktion/organisation. Vi hjälper dig att hitta rätt kompetens när du har behov av tillfällig interimslösning. 

Klicka här om du vill läsa mer