Moderna utvecklingsverktyg

Agerus har utvecklat moderna utvecklingsverktyg för att stötta det vardagliga arbetet med vår vetenskapliga prestationsmetod och våra unika index. Genom verktygen kan chefer och medarbetare arbeta effektivt tillsammans för att prestera bättre och samtidigt uppnå hållbar tillväxt.

Agerus Survey

Det enkla och smidiga mät- och analysverktyget för mätningar av förutsättningarna för hållbar prestation, exempel göra en prestationsmätning (nuläges analys av medarbetarens förutsättningar för prestation), en ledarskapsmätning eller en mätning i samband med en grupputvecklingsprocess alternativ individutvecklingsprocess.

Agerus Pulse

Ett modernt verktyg för realtidsmätningar, analys och utveckling av förutsättningarna för hållbar prestation. Pulse-mätningar som driver utvecklingsarbetet och kan skapas när som helst.

Agerus Worklife

Ett modernt verktyg för mätningar, analys och utveckling av förutsättningarna för hållbar prestation. Innehåller moduler för arbetet med att tydliggöra uppdrag och mål samt följa upp hur prestationerna utvecklas över tid. Agerus Worklife ger även ett komplett digitalt stöd för utvecklingssamtal.