Vår process för en lyckad rekrytering

Prestera som samarbetspartner

Presteras målsättning är att du alltid ska få tillgång till de mest lämpade kandidaterna som har en förutsättning att vara högpresterande medarbetare i din verksamhet. Vi hjälper dig att lyckas med rekryteringen genom vårt unika rekryteringskoncept "Vi rekryterar högpresterande medarbetare" där vi identifierar kandidaternas prestationsförmåga, hur de passar in i er företagskultur samt möjlighet att bidra till att uppdragets tänkta värden uppnås.

Steg 1: Analys av ditt rekryteringsbehov

Inledningen till varje uppdrag startar med att vår rekryteringskonsult tillsammans med dig genomför en grundlig analys av ditt rekryteringsbehov så att vi vet och förstår vad just ditt företag behöver.  

Steg 2: Annonsering och kandidatsökning

Vi annonserar tjänsten genom olika kanaler som till exempel AMS, Facebook och presteraab.se. Vi söker själva efter tänkbara kandidater i vår framtagna kandidatbank Prestera Academy där samtliga personer har testats i Prestationsmetoden. Vi söker även i vår databas, externa databaser, i vårt gedigna kontaktnät och via sociala medier.

Steg 3: Urval, intervjuer och referenstagning

Vi går igenom samtliga kandidater, de som har sökt tjänsten via annonseringen och de som vi själva har sökt upp i vårt kontaktnät eller i databaser. Efter att vi har gått igenom alla kandidater gör vi ett urval för att sedan genomföra intervjuer och referenstagning på de aktuella kandidaterna. 

Under intervjuerna använder vi oss av vår framtagna metod som baseras på Prestationsmetoden och på så sätt identifierar vi kandidatens prestationsförmåga samt möjlighet att bidra till utvecklingen av din verksamhet.

Steg 4: Kandidatpresentation

När vi har genomfört intervjuer och referenstagning kommer vi att boka in våra kandidater på intervjuer hos er, vår rekryteringskonsult kommer då att närvara vid dessa intervjuer. 

Steg 5: Tillsättning av tjänst

Efter intervjuerna hos er kommer du och vår rekryteringskonsult att kunna diskutera vilken kandidat som ska bli erbjuden tjänsten. I I slutskedet av rekryteringsprocessen skriver ni ett anställningsavtal med den rätta kandidaten, vår rekryteringskonsult ger avslag till övriga kandidater.

Steg 6: Uppföljning

Prestera Rekrytering kommer att göra uppföljningar efter att tjänsten har blivit tillsatt för att säkerställa att rekryteringen blev lyckad både för er och er nya medarbetare.