Prestationsbaserad Rekrytering 

"Vi rekryterar högpresterande medarbetare"

Svenska företag och organisationer inser i högre utsträckning betydelsen av att ha självgående medarbetare. Det har bidragit till en större konkurrens om bra personal.

Syftet med Presteras rekryteringstjänst är att medverka till företag och organisationers dagliga prestationer genom rekrytering av ledare och nyckelpersoner. Det är medarbeterna som avgör hur bra verksamheten fungerar och vilka resultat som uppnås genom sina insatser

Search/nätverk

Vi hjälper dig att lyckas med rekryteringen genom vårt unika rekryteringskoncept "Vi rekryterar högpresterande medarbetare" där vi identifierar kandidatens prestationsförmåga med stöd av en vetenskaplig prestationsmetod.

Hur hittar vi våra kandidater? Vi använder oss av våra utvecklade nätverk för att hitta kandidater för specifika uppdrag. En del kontaktar oss direkt för att de söker nya karriärsmöjligheter. Våra talanger i Prestera Academy medverkar även som våra amassadörer i rekryteringssammanhang.

Prestationstestet är en av kontrollinsatserna i Presteras rekryteringkoncept och som handlar om HUR man som individ mäter sig själv i en specifik arbetssituation och där vi stödjer oss på en vetenskaplig forskning, Agerus metod. Metoden är proaktiv genom att fokus ligger på förbättring av de viktigaste villkoren för prestation; Vill, Vet, Kan, Får, Bör samt kommunikationskompentenserna; Tala, Lyssna, Ompröva, Utveckla.

Tillsammans med vår partner "Agerus" har vi utvecklat ett unikt rekryteringskoncept för att skapa en hållbar prestationskultur™.

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS