Prestationskoncept

Prestera Management - Sparringpartner 

Hur skapas en hållbar prestationskultur™?

Förutsättningar är vad som skapar prestation. Vi kan alla prestera bra när förutsättningarna är de rätta och dåligt när de inte är det. Alla individer är unika och har därmed olika behov, vilket gör "rätt förutsättningar" speciella för varje person. Prestera Management har tillsammans med Sparringpartner tagit fram varje individs unika behov för bästa prestation.

Sparringpartner jobbar med individens förutsättningar när vi säkerställer att en persons naturliga styrkor, energinivå samt ledarskaps- och kommunikationsstil passar för de arbetsuppgifter som ska utföras. Med rätt person för rätt arbetsuppgifter blir prestationen den bästa.

Prestera Management jobbar med individers och organisationens förutsättningar. Att tydliggöra uppdraget och vilka förutsättningar en individ ges. Vi mäter tydligheten i personens uppdrag och de nio förutsättningarna för att kunna utföra uppdraget, nämligen viljan, kunskapen, kompetensen, befogenheten och ansvaret tillsammans med att personens basbehov måste vara tillfredsställda nämligen att tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas.


HUR JOBBAR VI - TILLSAMMANS?

Vi använder våra specialverktyg för respektive område, nämligen PDP-systemet för individens förutsättningar och AGERUS-metoden för organisationens förutsättningar.

Individens inre förutsättningar

Med hjälp av en digital enkät som tar 5-10 minuter att fylla i framgår personens naturliga styrkor, kommunikations-, ledarskaps- och energistil. sätt att fatta beslut och medfödda energinivå. Detta kan enkelt matchas mot en Jobbprofil som tas fram med en annan 5-10 minters enkät av de personer som bäst kan avgöra vilka beteenden som bidrar till framgång i rollen. Enkelt och tillförlitligt!

Tillsammans kan vi säkerställa den bästa prestationen i alla sorters organisationer med hjälp av de verktyg vi båda representerar!