Prestationsdag för ledare

Prestationsdagen för ledare handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar prestationskultur™.

Vi erbjuder en skräddarsydd prestationsdag som ger ledarna rätt förutsättningar till att skapa hållbara prestationer med engagerade medarbetare. Att i dialogform få en gemensam förståelse av arbetssituationen och uppdraget vilket leder till en högre grad av självledarskap hos medarbetaren.

Dagen leder till förståelse vad prestation är och vilken betydelse den har för företag och organisationer.  

Exempel på en prestationsdag

Kl. 10.00 Välkommen - En prestationshälsning

Kl. 10.30 Föreläsning - Hur man skapar engagerade medarbetare m. Pär Petterson

Pär är en av forskarna bakom Ageruskonceptet en hållbar prestationskultur™ och var sedan några år tillbaka Tre Kronors mentala coach.

Kl. 12.30 Lunch

Kl. 13.30 Hur vi utvecklar prestation i Er organisation - Vi presenterar Agerusmetoden, ett proaktivt verktyg som leder oss mot prestation. Kvalité och- lönsamhetsutveckling med arbetsglädje!

Kl. 14.00 Kost för prestation - Föreläsning av dietist

Kl. 15.00 Kaffe

Kl. 15.30 Motion för prestation

Gruppträningspass 21 minuter Body med instruktör. Passet har tagit fasta på nuvarande trend med korta och effektiva träningspass. 

Kl. 17.30 Framtidshälsning - Välbefinnande och lust vid prestation

Kl. 18.00 Avslutning - Kvällens meny serveras i "The Chef's Table"