Vi är ett modernt managementbolag som bidrar till att utveckla en hållbar prestationskultur


"Från rekrytering till lönsam affär". Vår vetenskapliga prestationsmetod bygger på ständigaförbättringar och medverkar till högpresterande medarbetare. 


Vi erbjuder också ett digitaliserat webbverktyg (molntjänst) för att möta individens- och organisationens prestationsförutsättningar. I ett prestationskonceptet ingår även                                   "Det coachande ledarskapet".

Vår viktiga partners är Agerus och Prestationshuset, rekommenderas starkt!


Vilka är vi? 

Nina Sigurdsson

VD/Delägare

Mobil: 073-980 19 91

nina.sigurdsson@presteraab.se

Jan Ericsson

Managementkonsult/Delägare

Mobil: 070-364 22 40

jan.ericsson@presteraab.se

Söker du högpresterande medarbetare?