Kundupplevelser

I alla våra kunduppdrag vill vi vara med och bidra till förutsättningar för våra kunders verksamheter och uppnå en hållbar prestationskultur™.  Våra kunder, konsulter och kandidater säger det bäst. 

"För att underlätta i samband med att några ledare skulle ta över utvecklingssamtalen för sina grupper, genomförde vi en prestationsundersökning, som sedan låg till grund för utvecklingssamtalen. 

Genom att fokusera på Prestationen fick vi en härligt dynamik kring samtalet och en lättsam överlämning med fokus på ständiga förbättringar."  


Sven Erik Månsson 

VD, Poolwater AB

"Under en tvådagars kickoff inledde vi med att Carola Bolmstedt tog oss genom en workshop med övningar som vi sedan kunde arbeta vidare med själva.

Med energi och engagemang skapade Carola en riktigt bra start på våra dagar tillsammans.

Lyhörd för vad vi önskade innan och noggrann uppföljning efter!"


Petra Nerman

Kontorschef, Stifta ABKunder vi arbetar med