Inspirationsdag för medarbetare

Inspirationsdagen för medarbetare leder till förståelse vad prestation är och vilken betydelse den har för individer, företag och organisationer.

Vi erbjuder en skräddarsydd inspirationsdag med bland annat föreläsningar och aktiviteter som handlar om att arbeta proaktivt för att skapa förutsättningar för prestation och hälsa. När medarbetare presterar bra mår man bra och företagets varumärke stärks inifrån.

Dagen är inspirerande och lustfylld som medverkar till ökad motivation och arbetsglädje.


Exempel på en inspirationsdag

Kl. 9.00 Välkommen - En prestationshälsning

Kl. 9.30 Metaforen "Stenhuggaren" - Ett rollspel

Kl. 10.00 Föreläsning - Hur man skapar en vinnande laganda.

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 En digitaliserad prestationsmätning med en analys

Kl. 14.00 Framgång - Sju goda vanor

Kl. 14.30 "Vi firar" och fikar

Kl. 15.30 Maltes prestationsskola - Inspiration med skratt och glädje!

Kl. 16.00 Stafettpinnen - En framtidshälsning