Inspirationsdag för medarbetare

Inspirationsdagen för medarbetare leder till förståelse vad prestation är och vilken betydelse den har för individer, företag och organisationer.

Vi erbjuder en skräddarsydd inspirationsdag med bland annat föreläsningar och aktiviteter som handlar om att arbeta proaktivt för att skapa förutsättningar för prestation och hälsa. När medarbetare presterar bra mår man bra och företagets varumärke stärks inifrån.

Dagen är inspirerande och som medverkar till ökad motivation och arbetsglädje.


Exempel på en inspirationsdag

Kl. 9.00 Välkomna hit!

Kl. 9.15 Tvärt om-övning 

Kl. 10.30 Medarbetarskap - Ditt förhållningssätt och inställning till arbetsgivaren och andra i organisationen

  • Ett självledarskap

  • Uppdraget, ditt och andras
  • Prestationsförståelse - Förutsättningar för prestation (Vill, Vet, Kan, Får, Bör) 

  • Prestationsmetoden - digital mätning (gruppdiskussion om resultatet)

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Föreläsning - Hur man skapar en vinnande laganda

Kl. 15.00 Kaffe 

Kl. 15.20 Att fira ökar motivationen

Kl. 16.00 Avslut