Nytt partnerskap med Hubbster Group

Prestera Management & Hubbster Group

Vi utökar vår produktfåtölj i och med vårt partnerskap med Hubbster Group
Hubbster Activate är en digital, smart metod för att aktivera strategier, planer och kulturer i stora som små företag och organisationer.
Vår digitala metod ökar strategianvändningen från snittet 5 % till över 60 % på mindre än ett år. Med utgångspunkt i ledande aktiveringsstrategi, motivationsforskning, beteendepsykologi och effektiv affärsutveckling har vi skapat en smart, digital metod som på ett unikt sätt motiverar medarbetarna att använda strategin. Det är detta vi kallar aktivering. Det skapar engagerade och motiverade medarbetare som själva driver företagets strategi mot uppsatta mål.

En tjänst som är ett stöd för styrelse och ledningsgrupp i arbetet att få ut satt strategi i praktiken. En digital metod som är smidig för alla att använda, oavsett arbetsuppgift, och som bidrar till engagerade och motiverade medarbetare.

/2021-02-10

Inbjudan till webinar - Struktur, kultur och ledarskap för goda prestationer 

Prestera Management & Agerus

Missa inte detta!

Torsdag den 18 februari kl. 13.00-14.00 bjuder vår partner Agerus in till webinar "Struktur, kultur och ledarskap för goda prestationer" 

I vårt nästa webinar berättar Malin Lundgren - HR-chef i SSG - om hur de jobbat med att skapa ett klimat som öppnar upp för både goda prestationer och förändringsvilja. Struktur, kultur och ledarskap är nyckelord i det arbetet. Agerus-metoden har varit en viktig komponent i sammanhanget. Med den har det skapats en tydlighet kring uppdraget i organisationen samtidigt som förutsättningarna för att skapa en långsiktig prestationskultur identifierats. I webinaret medverkar även Peter Axelsson från Masarin Consulting som berättar om hur de bidragit med att utveckla ett ledar- och medarbetarskap byggt på tillit och öppenhet.

Anmälan via länken nedan; 

https://agerus.com/webinar-ssg/

/2021-01-27


Uppdrag & mål  

"VET" en förutsättning för att kunna utföra arbetsuppgifter 

Att vi VET är en förutsättning för att kunna utföra våra arbetsuppgifter som hänger ihop med uppdrag och mål.
VET - handlar om upplevelsen av att ha den information som behövs för arbetsuppgifterna. Hur skapa förutsättningar och ha en aktiv dialog?
Sällan behöver vi veta all information som finns i organisationen, men vi behöver få uppleva att vi vet det som behövs för att lösa uppgifterna och hur dess uppgifter hänger ihop med uppdrag och mål.
För dig som chef är det lika viktigt att medarbetarna får berätta för dig och för varandra vad de håller på med, hur det går och vad de upplever som viktiga saker att lyfta upp som att du ger information från t.ex. ledningsgruppens arbete, beslut eller strategier.
Fråga efter vad de behöver veta och förstå. Tänk också på att du inte behöver vara den som känner till allt. Ha regelbundna möten och hellre korta möten ofta än långa möten mer sällan

Organisationsnivå - Säkra att organisationens uppdrag bryts ner och delegeras ut i organisationen. Behovet av information kan inte fyllas om inte individerna vet vilket uppdrag de har.

Gruppnivå/individnivå - Tydliggör vilket ansvar medarbetarna själva har för att uppdatera information och lämna information, liksom att själva hitta den information som söks.

/2021-01-18

Uppdrag & prestationsmål  

Hur skapa "VILL" engagemang?  

Det är de enskilda individernas prestationer, enskilt och tillsammans, som skapar det gemensamma resultatet. För att påverka hela företagets resultat måste man därför förbättra enskilda människors dagliga prestationer.
Prestationsmål fokuserar på att göra en god prestation utifrån egen förmåga och tidigare prestationer. Det handlar om att målen ska vara hållbara över tid.
Och hur arbeta med prestationsmål som skapar engagemang?
Får man bekräftelse för sin prestation, gehör för sina idéer och upplever att ens kompetens används så känner människor dessutom att man VILL. Ett av de starkaste verktygen i dialog med andra är att "ge bekräftelse". Här kan vi se att det är en utmaning då många av oss arbetar på distans. Det är inte samma sak med digitala möten, den spontana bekräftelsen uteblir som vi kan få av varandra och av chefer i de annars vardagliga mötena exempelvis över en kopp kaffe eller vid kopiatorn. Lyfta varandra och skapa utrymme för en dialog som resulterar i engagemang.

Organisationsnivå - finns incitament som skapar engagemang?

Gruppnivå - hitta orsaker till bristande engagemang hos medarbetarna och hantera dessa.

Individnivå - det är viktigt att medarbetarna i arbetssituationen själva kan ta ansvar för och påverka sina prestationer och sitt välbefinnande.

/2021-01-14

Uppdrag och mål - nytt verksamhetsår

Prestera Management 

När man har en tydlig bild av sitt uppdrag, alltså verksamhetens uppgifter, mål och krav kan man ha en konstruktiv dialog om förutsättningarna att göra ett bra arbete.

Strukturen i metoden vi arbetar med är ett stöd i verksamhetsplanering och kan sättas som ramverk för organisationen/företaget att arbeta i rätt riktning. Arbetet med metoden syftar till att skapa balans i arbetssituationen mellan arbetsuppdraget och förutsättningarna att utföra det.

Nyfiken? Hör av dig så tar vi ett möte digitalt 👍🏻 

/2021-01-08

Julhälsning 2020

Prestera Management 

Alla vet vi att det varit ett annorlunda år, men det viktigaste är hur vi mår.
Dags för oss att checka ut, nu är detta arbetsår slut!
Vi bjuder jämt på detta lilla skämt, Vi önskar glatt alla många skratt.

- Vem har koll på Tomtens ekonomi?
- Bissnissen!

Vi på Prestera Management önskar alla våra kunder, samarbetspartners och ambassadörer i Prestera Academy en riktigt God Jul och Gott Nytt År!
Ser fram emot fortsatt samarbete 2021 tillsammans med Er!

Vi önskar er alla en fröjdefull jul!

/2020-12-21

Digitalt AW med samarbetspartner

Prestera Management & Sparringpartner

Vi avslutar denna arbetsveckan med digital AW med kreativa idéer och mycket skratt. Härligt med det samarbete vi har med Ylva Nyhlén på SPARRINGPARTNER SWEDEN AB 🤗

Nästa vecka kör vi en workshop kring en av idéerna vi provtänkte högt kring. Viktigt att våga provtänka högt med andra för inspiration och se möjligheter. Har du utrymme på din arbetsplats att provtänka högt?

Hoppas du får en härlig helg, tack för denna arbetsvecka som fick sluta på topp med hjärtliga skratt 😃 

/2020-12-18

Varför pratar vi om index? 

Prestera Management & Agerus

Varför pratar vi om index?

Index är ett sammanfattande mått inom samhälls- och beteendevetenskaplig forskning. Används som en form av datareduktion för att underlätta analysarbete och resultatredovisning. Indexet är en samlad variabel av flera olika komponenter (även kallat indikatorer).

Agerus Performance Culture Index (APCI) tillför en djupgående analys som förklarar varför verksamhetens nyckeltal ser ut som de gör men också konkreta åtgärdsområden för utveckling. Genom att påverka och förbättra de områden som fångas upp i APCI kommer verksamhetens nyckeltal att förbättras. Med Agerus unika index får ledningen både en djupgående analys över nuläget och en kartläggning över vägen framåt. Det blir ett stöd för löpande styrning och kalibrering i riktning mot uppsatta mål.
För att nå bästa möjliga resultat bör man konsekvent arbeta i en process för ständiga förbättringar.

/2020-12-16
Foto av Nataliya Vaitkevich från Pexels

Artikel om begreppen "Salutogenes & känsla av sammanhang"  

Prestera Management 

Varför pratar vi på Prestera Management om begreppen "salutogenes och känsla av sammanhang"? Och vad betyder dessa två begrepp?

Vår stjärna Carola "Lola" Bolmstedt har idag skrivit en artikel om varför vi "Prestera Management" pratar om "salutogenes och känslan av sammanhang". 

Det handlar helt enkelt om att göra saker "pratbara"😃 

https://lnkd.in/ew4fUth 

/2020-12-09Vi hittar lösningar - Ett sätt att leda sig själv genom utmaningar & framgång, självledarskap


Har du kört fast när du ska formulera ditt CV? Är du i arbetssökartagen och vill ha stöttning och coachning att utveckla ditt personliga brev och cv?
Ett bra CV och personligt brev marknadsför dig och ger större möjligheter till att få komma på anställningsintervju.

Detta är en tjänst vi börjat med under hösten då den har efterfrågats av våra kandidater i Prestera Academy. Det tar 2 timmar, ett första samtal på 30 minuter över teams efter att du skickat mig Carola 'Lola' Bolmstedt ditt personliga brev och CV.
Vill du ha denna stöttning ta kontakt med mig för prisuppgift på dessa 2 timmar.

Kontakt via mejl: carola.bolmstedt@presteraab.se
Kontakt via mobil: 073 - 356 58 36

/2020-12-07
Foto av Andrew Neel från Pexels

Nyfiken På Verksamhetsskap -              "webinaret nu på film"

Prestera Management & Agerus

Visst är du Nyfiken På Verksamhetsskap?

Veckans tema har varit Verksamhetsskap så därför kommer här vårt fredagstips😃

Vår partner Agerus har givetvis sammanfattat webinaret i en film som du kan ta del av, för vi vet att du är nyfiken 😀
Metoden vi arbetar med och vill att fler arbetar med är tydligt kopplad till aktuell arbetslivsforskning.


/2020-12-04

Digitalt dialogmöte med Handelskammaren 

Prestera Management & Handelskammaren Värmland 

Idag hade Nina Sigurdsson möte med Päivi på Handelskammaren Värmland & prata verksamhetsskap 👌🏻 

Ny insikter med guldkant på vardagen var att börja arbetsdagen med ett energifyllt & glädjerikt möte med bästa Päivi vilket resulterade i många härliga skratt. 

Delar med oss av Päivis inlägg på LinkedIn - 2020-12-02

Istället för bara ett samtal, pratar jag nu mycket oftare över Teams. Vad trevligt det är att se varandra! Morgonens möte med glada Nina Sigurdsson på Prestera Management AB är ett bra exempel.

Idag har jag mött på ett nytt spännande begrepp: Verksamhetsskap! Det handlar om verksamhetsutveckling i en komplex verklighet genom att optimera mellanmänskliga relationer för att lösa organisationens gemensamma uppdrag.
I grunden handlar det om att rusta organisationen för det nya normala. Är ni nyfikna, är det Nina ni ska kontakta!

#BerättelsenomVärmland#

Sammanfattning av webinar om  Verksamhetsskap

Prestera Management & Agerus

Igår var vi med på ett webinar arrangerat av Agerus där Pär Pettersson & Ulf Ericsson pratade om verksamhetsskap. I grunden handlar det om att optimera mellanmänskliga relationer för att lösa organisationens gemensamma uppdrag. I sin forskning har de funnit att traditionella begrepp som ledarskap och medarbetarskap med ett fokus på roller, formell organisation och hierarkier begränsar möjligheten att utveckla verksamheter i en komplex verklighet.
Resultatet från denna aktionsforskningsansats kommer som bok under nästa år. Vi ser fram emot att få läsa mer och fördjupa kunskapen om verksamhetsskap efter detta intressanta webinar.
Vi anar en förändring när det kommer till organisation- & verksamhetsutveckling, skifte i fokus; verksamhetsskap istället för ledarskap och medarbetarskap. Pär Pettersson, doktor i psykologi och lektor i personal- och arbetslivsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Ulf Ericsson, lektor vid Psykologiska institutionen vid Lunds universitet.

/2020-11-30

Fredagstips "Chefssnack" - Ett poddavsnitt


Idag kommer ett fredagstips "Chefssnack" - Ett poddavsnitt väl värt din tid att lyssna på & reflektera över det som sägs i samtalet mellan Svante Randlert & Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska Hus.

Samtalet handlar just om det vi arbetar med att tydliggöra uppdrag, skapa förutsättningar & ha en aktiv dialog ☺️
Chefssnack är en podd jag Carola 'Lola' Bolmstedt kommer tillbaka till då det är intressanta ämnen som tas upp 👌🏻

#medarbetarskaphttps://lnkd.in/eSnfw95

//2020-11-27

Att rusta för det "nya normala"       Akademiska Hus🤩👌   

Prestera Management & Agerus

Utvecklingskonceptet vi erbjuder ersätter tidigare medarbetarundersökning till något som på ett mer aktivt sätt kan stötta er verksamhetsutveckling. Hållbara prestationer skapar en kedjereaktion av fantastiska effekter: stärkt hälsa, ökat engagemang, bättre effektivitet och höjd lönsamhet för att nämna några.

Det förändrar er företagskultur och bygger på transparens och dialog. Det förutsätter ett ledarskap, där ledarskapet i sig inte har en egen roll utan fungerar som länk/facilitera mellan medarbetarnas förutsättningar för prestation och företagets måluppfyllelse.

Här kan du se hur en kund (Akademiska Hus) till vår partner Agerus arbetat med anledning av det "nya normala".

https://lnkd.in/epAGvw3 

/2020-11-25

Inbjudan till webinar - Verksamhetsskap 

Prestera Management & Agerus

Missa inte detta!

Måndag den 30 november kl. 13.00-14.00 bjuder vår partner Agerus in till webinar "Verksamhetsskap - om organisationsutveckling i en komplex verklighet"

Pär Pettersson - mannen bakom Agerus-metoden - har tillsammans med forskarkollegan Ulf Ericsson fortsatt bedriva arbetslivsforskning och utvecklingsarbete inom privat och offentlig sektor.

Nu lanserar de begreppet Verksamhetsskap för nya perspektiv på hur arbete utförs och organiseras. I grunden handlar det om att optimera mellanmänskliga relationer för att lösa organisationens gemensamma uppdrag. I sin forskning har de funnit att traditionella begrepp som ledarskap och medarbetarskap med ett fokus på roller, formell organisation och hierarkier begränsar möjligheten att utveckla verksamheter i en komplex verklighet. Med teorierna om verksamhetsskap hamnar i stället uppdraget i centrum och blir navet i verksamhetsutvecklingen och för hur framtidens företag organiseras.


/2020-11-11

Artikel på LinkedIn "Rätt förutsättningar gynnar arbetsprestationen" 


Vår stjärna Carola 'Lola' Bolmstedt har idag skrivit en artikel på LinkedIn om "Rätt förutsättningar gynnar arbetsprestationen". 

Möjlighet till ständiga förbättringar i vardagen bidrar till en hållbar utveckling på sikt. Det bidrar även till att människor i arbetssituationen kan ta ansvar för och påverka sina prestationer och sitt välbefinnande. Underlättar även för ledning och chefer att ha aktuell information avseende medarbetarnas förmåga att klara sina uppdrag. Ni kan agera direkt om situationen skulle kräva det. 

Är du nyfiken på att veta mer och har 15 minuter till godo vid bästa tillfälle så ta dig tid att se denna film där Fil dr Pär Pettersson berättar om kedjan, hela vägen Från hormoner till lönsamma företag. 

#arbetsmiljö #ledarskap #medarbetarskap #kommunikation
https://lnkd.in/eFyHNh2 


/2020-11-11


Digital konferens "Gilla jobbet" 

I tisdags var Carola 'Lola' Bolmstedt med på konferensen Gilla jobbet. En hel del intressanta fakta lyftes under den digitala konferensen som hade fokus på arbetsmiljö i coronatider 👍🏻

Psykologisk trygghet och faktorer som är betydelsefulla för OSA vid distansarbete var det mest intressant då det går i linje med hur du kan arbeta med En hållbar prestationskultur™.

Att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv och sammanhang- begriplighet i arbetssituationen, stärka hanterbarheten och meningsfullheten i arbetssituationen. Vad vi konkret gör påverkar hur vi mår, genom just vad vi gör påverkar vi friskfaktorer precis som det även kan påverka negativt så vi inte trivs i arbetssituationen.

/2020-11-05

Mentorskap - Rådgivare 

Prestera Management & My Print UF

 

 Ett inspirerande "fysiskt möte" med framtidens entreprenörer 🤩

Igår träffade Nina Sigurdsson UF företaget "My Print UF" i ett energifyllt "fysiskt möte" och som hon har fått möjlighet att vara rådgivare till och coacha på sin utvecklingsresa från att starta och driva UF företag till att avvecklas.

- Jag mötte tre nyfikna och drivna entreprenörer som redan i första mötet hade ett antal utmanande och modiga frågor att ställa till mig kring att driva eget företag.
Jag ser verkligen framemot att få vara delaktig under deras utvecklingsresa samt coacha dem till att nyttja sin fulla potential genom att stötta och inspirera på bästa sätt.

Att ha förmånen att få umgås med dessa tre härliga tjejer gav så mycket glädje och härlig energi denna höstliga måndag.

Det blev en bra måndag helt enkelt 😃

 /2020-11-02

Härliga Nyheter - vecka 44

Prestera Management & UFvärmland 

Just nu startar 600 nya UF-företag i Värmland🤩

Givetvis är vi med och stöttar arbetet med nästa generations entreprenörer som rådgivare.

Det innebär att vi har en mentorsroll till ett UF-företag. Det är mycket roligt att få hjälpa till och bidra med tips, kunskap och stöttning. Dessutom är det inspirerande och utvecklande för oss att ha förmånen att umgås med morgondagens företagare.

#Vicoacharframtiden
#viinvesterariframtiden #UFrådgivare #UFvärmland

/2020-10-26

Nöjda Medarbetare

Nöjdhet skapar goda och hållbara prestationer

Vi fokuserar på att få nöjda medarbetare 

 "Om medarbetarna mår bra, så presterar de bra under förutsättning att man har villkoren för prestation uppfyllda". 

Modern arbetslivsforskning menar att det är precis tvärtom, att det är prestationerna som skapar känslan av nöjdhet. Därför fokuserar vi på att skapa hållbara prestationer så man kan klara av sitt uppdrag och nå sina mål. Då blir resultatet nöjda och välmående medarbetare.

Kreativa möten

Ibland är det bra att byta miljö för att få andra perspektiv i samtalen. 

Då vi båda älskar glass var valet enkelt, det fick bli Carli. 

/2020-10-15

Vad händer vecka 39?

Dags att rekrytera ny talang till er verksamhet?

Vi har rätt förutsättningar att ta fram högpresterande talanger för starka organisationer och specifika uppdrag. Vi utmanar våra utvalda kandidater att tänka utanför sin komfortzon och använder prestationstestet, som är en av kontrollinstanserna i Presteras rekryteringskoncept och som handlar om HUR man som individ mäter sig själv i en specifik arbetssituation och där vi stödjer oss på en vetenskaplig forskning.


Vårt rekryteringskoncept baseras på vår partner Agerus prestationsmetod. Syftet är att finna högpresterande kandidater som uppvisar engagemang, kompetens, ansvarstagande och som upplever arbetsglädje.

/2020-09-23

Nyhetsbrev vecka 38 


Vilka är vi?
Vår drivkraft?
Hur gör vi det?


Vill ni utveckla er verksamhet?
För oss handlar det om att säkerställa att arbetssituationen är laddad med förutsättningar att prestera. Syftet är att skapa balans mellan arbetsuppdraget & förutsättningar att utföra det - en obalans där förutsättningar är svaga leder till hög belastning, frustration, otrivsel, lägre prestation & i förlängningen ohälsa.

/2020-09-14

Nyfiken På 😃

Prestera Academy - En av våra högpresterande kandidater 

Att boka in ett personligt möte med vår högpresterande "Ekonomikonsult" med spetskompetens inom redovisning och som attraherades av att vara med på Presteras utvecklingsresa och ingå i Prestera Academy.

Vi var extra nyfikna på henne då hon redan i första mötet med oss agerade som en stark ledare i sig själv. Efter att ha genomfört prestationstestet både i intervjusituation och i en digitalmätning har vi nu säkerställt hennes prestationsförståelse och självledarskap med stöd av en vetenskaplig metod.

En kandidatupplevelse utöver det vanliga
"Prestera är en upplevelse jag varmt rekommenderar. Att vara med i Prestera Academy har gett mig en ny bild av mig själv och öppnat upp nya möjligheter. Prestera ser dig, hör dig och hjälper dig att utvecklas. Deras engagemang och driv för utveckling tillsammans med den fantastiska prestationsmetoden driver Nina och Carola individer och verksamheter framåt".

Hur boka personligt möte?                                                         Om du är nyfiken och vill träffa vår kandidat?

Kontakta oss, se kontaktuppgifter, klicka här

/2020-09-08

Inbjudan till webinar - Pratbarhet & Utveckling

Prestera Management & Agerus & Knivsta kommun

Missa inte detta!

Tisdag den 29 september kl. 09.00-10.00 bjuder vår partner Agerus in till ett webinar kring pratbarhet och utveckling.

Marie Sohlberg, Knivsta kommun kommer i webinaret att berätta om hur prestationsmetoden (Agerus) har blivit en viktig ingrediens i arbetet med verksamhetsutveckling och förhållningssätt i Knivsta kommun. Hon kommer dessutom berätta hur chefer och medarbetare numera har förbättrat sina dialoger med varandra genom att arbetsförhållanden kopplade till uppdraget blivit pratbara på ett helt annat sätt än tidigare

Anmäl Er till webinaret den 29 september via länken nedan;

https://agerus.com/webinar-knivsta-kommun/

//2020-08-31

Härligt att få "facilitera" en workshop

Prestera Management & Stifta AB 


Idag har Lola varit in action & hållit i en workshop för Stifta AB med tema inom Medarbetarskap, uppdrag, förutsättningar & kommunikation 👌🏻

Tack till hela gänget på Stifta AB för intressant dialog och härliga skratt😀

Härligt att få vara in action för en mindre grupp & givetvis med anpassningar för distansering. 

//2020-08-26

Ställa om ditt företags "matchplan" och  kicka igång hösten 2020 

Ta stöd av en Interim HR Manager/Change Manager alt.  Management konsult/projektledare

Behovet av Management/HR stöd kan variera över tid och komma plötsligt när det oförutsedda händer under en tidsbegränsad period, för en dag i veckan eller på heltid. Har du i dagsläget behov av att förstärka upp och utveckla din affärsstödsfunktion så har vi nu Interim HR Manager/Interim Change Manager och Management konsult/projektledare redo för olika Interimslösningar. 

Med lång erfarenhet och kompetens inom bland annat: Förändringsledning Chefstöd vid outplacement | Att leda genom förändring Chefstöd vid omställning och förändring | Organisationsutveckling | Ledarskapsutveckling | Medarbetarskapsutveckling.

Klicka här om du vill ha våra kontaktuppgifter

//2020-08-20

Spännande samarbete på gång

Prestera Management & Din Energi & Miljö

Vecka 34 inleds med ett energifyllt möte för tänkbart samarbete med Dine Bolmstedt på Din Energi & Miljö 👍🏻

Kul med samarbete och härligt med kreativa möten.


https://www.dinenergimiljo.se 

//2020-08-17


 

Carola "Lola" Bolmstedt refererar till Sunt Arbetslivs nyhetsbrev  


"Lola" refererar till Sunt Arbetslivs nyhetsbrev enligt nedan;

Det här förvånar mig inte, det som förvånar är hur det fortsatt på många arbetsplatser inte tas hänsyn till sättet att planera, genomföra och följa upp arbetet och hur det har förändrats kraftigt under de senaste decennierna. Det har påverkat faktorer som är betydelsefulla för de anställdas hälsa och välbefinnande. Gynnsamt med rätt förutsättningar så som medarbetares behov av ett tydligt uppdrag, inflytande, rimlig arbetsbelastning, socialt stöd och möjlighet till lärande och kompetensutveckling.

"Karolina Parding vill även lyfta kopplingen mellan effektivitet och produktivitet å ena sidan och hälsa och välbefinnande å andra - trots att det inte fanns så många studier om det.
- De här frågorna går hand i hand. När medarbetare trivs och mår bra på jobbet blir det också ett bättre resultat för verksamheten, säger hon."
Det är just detta vi arbetar med på Prestera Management AB och därför vi är certifierade i AGERUS metod och digitala plattform. I samarbete med Agerus erbjuder vi ett komplett utvecklingskoncept med namnet en hållbar prestationskultur™. Konceptet är baserat på forskning och mångårig tillämpning i företag och organisationer.


Sunt Arbetslivs nyhetsbrev är värt att prenumerera på 👍🏻 

https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap-och-organisation/inflytande-pa-jobbet-ger-battre-halsa/

//2020-08-12"Team work" makes "Dream worklife" 

Äntligen är det dags att "checka in" oss på Frögatan 2 hos Prestera Management AB igen efter en härlig och energifylld sommar🌞👌🏻

Vi är grymt taggade och ser framemot en utmanande och rolig höst/vinter 2020 tillsammans med Er.


Med fortsatt restriktioner med anledning av Covid19 situationen och råd att arbeta hemifrån om man kan. Vi tänker att förutsatt att man är frisk och håller distans när man ses så går det 👍🏻


Vi kommer under vecka 33 att fokusera på att marknadsföra en av våra tjänster som är en digital arbetsmiljöundersökning. Är du nyfiken och vill veta mera, så kontakta gärna Nina Sigurdsson alternativ Carola Bolmstedt☺️

https://lnkd.in/edHF32V 

Trevlig sommar!

Dags för ledighet - avkoppling!

Efter en annorlunda vår är det nu dags för oss på Prestera Management att checka ut, koppla av och ladda om med ny energi. 

Vi vill passa på och tacka våra kunder, konsulter, kandidater och samarbetspartners och önska Er alla en härlig sommar!

Sommarhälsningar från Nina, Jan och Carola😀 

//2020-07-06

Tillsammans för en hållbar tillväxt

Prestera Management & Sparringpartner

Idag möts vi förutsättningslöst, pratar nya idéer och samarbetsmöjligheter.

Carola och Nina, Prestera Management & Ylva, Sparringpartner. 

En härlig insikt - PDP & Prestationsmetoden kompletterar varandra perfekt⭐⭐för en hållbar tillväxt :- D

Givetvis så går vi till "Swenströmska" med bra service, mumsiga bullar/smörgåsar & gott kaffe/thé👌

Tack för kloka och kreativa tankar denna dag, Ylva och Lola ⭐😀

Det här kommer att bli ett givande samarbete framöver. 

//2020-07-02

Glad midsommar från oss på 

Prestera🌞

Glädjande personalnyheter  


Carola "Lola" Bolmstedt, 44, börjar som Managementkonsult hos Prestera i Karlstad

Carola kommer att genomgå en projektledarutbildning, med start i juni och som kommer att avslutas med en Agerus certifiering. 

− Jag brinner för att driva verksamheter framåt, stödja människor och verksamheter att utvecklas med rätt förutsättningar. Det känns väldigt roligt att vara på plats hos Prestera och att anta den här utmaningen. Med ledorden modig, inspirerande och pålitlig ska vi gemensamt arbeta för att upprätthålla en hög kvalitet på våra tjänster säger Carola "Lola" Bolmstedt.

Närmast kommer Carola från en roll som projektledare på Lärarförbundet. Dessförinnan arbetade hon som politisk sekreterare vid Karlstad Kommun. Carola har även haft ledande roller inom politiken. Carola började sin utbildningskarriär vid Karlstad Universitet med en filosofi kandidatexamen och en gymnasielärarexamen.  

Carola tillträder sin nya roll  den 16 juni och Vi önskar                        henne varmt lycka till i sin nya Managementkonsult roll. 

2020-06

Vi vet, det kan vara mycket att tänka på i dessa tider...!

Ta stöd av en HR Manager eller Interim Change Manager


Behovet av Management/HR stöd kan variera över tid och komma plötsligt när det oförutsedda händer under en tidsbegränsad period, för en dag i veckan eller på heltid. Har du i dagsläget behov av att förstärka upp och utveckla din affärsstödsfunktion så har vi nu Interim HR Manager alt. Interim Change Manager redo för olika Interimslösningar. Med lång erfarenhet och kompetens inom bland annat: Förändringsledning Chefstöd vid outplacement | Att leda genom förändring Chefstöd vid omställning och förändring | Organisationsutveckling | Ledarskapsutveckling | Medarbetarskapsutveckling. 

Klicka här om du vill ha våra kontaktuppgifter

2020-06-03


Inbjudan till webinar! 

"Att leda och anpassa arbete på distans i Corona"   

Missa inte detta! 

Måndag den 15 juni kl. 13.00-14.00 bjuder vår partner Agerus in till ett samtal och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna (kunder/ partners) om hur Covid19 situationen påverkar människor, ledarskapet och organisationer.  

Anmäl er till webinaret den 15/6 via länken nedan;

https://lnkd.in/e2gSUNY


2020-06-03


"Att Leda på distans i krissituationer" 

Hur mår dina medarbetare därhemma? Som arbetsgivare har du samma arbetsmiljöansvar när dina medarbetare arbetar hemifrån och på distans. 

Att "Leda på distans i krissituationer" innebär att du som ledare ska ha rätt förutsättningar för att lyckas med ditt uppdrag. Det handlar alltså om att kunna ge sina medarbetare de förutsättningar som krävs för att göra ett bra jobb och säkerställa att de mår bra. Arbetsgivaren har både ett arbetsmiljöansvar och ett lagkrav att förhålla sig till när det gäller sina medarbetare som arbetar på distans eller hemifrån.

Vi tänker nytt och har tillsammans med vår partner Agerus tagit fram en digital arbetsmiljöundersökning för att mäta det digitala arbetslivet och hur det påverkar arbetsmiljön och medarbetarna. 

Klicka här om du vill läsa mer

Webinar om arbetsliv, ledarskap och medarbetarskap efter Corona den 7 maj 

Den 7 maj håller vår partners Per Zetterqvist, Senior Advisor, Agerus tillsammans med Peter Starck, psykolog ett webinar om arbetsliv, ledarskap och medarbetarskap efter Corona.

Hur har den här tiden påverkat oss? Vad har vi lärt oss av det? Vad kommer vi att tänka och göra annorlunda när det gäller ledarskap och arbetsliv när stormen bedarrat? De här angelägna frågorna kommer bland annat att tas upp i webinariet, torsdag den 7 maj kl. 14.00 - 15.00.

Läs mer och anmäl dig på länken nedan;

https://lnkd.in/dq3cHVa

"Dina beslut idag, påverkar dina möjligheter imorgon" 

När krisen är över vill du ha rätt förutsättningar - men om du tänker fel riskerar du att tappa marknadsandelar när du egentligen vill kunna återta möjligheterna.

Vi - Prestera Management, Jaxbird och Sparringpartner arbetar tillsammans för ett kraftfullt och affärsmässigt helhetsgrepp som vänder känslan av kris till känslan av nya möjligheter. 

Tillsammans bryter vi den ekonomiska stressen - Vi erbjuder tjänsten "Möjligheter i krisläge" 

Klicka här om du vill läsa mer


Aktuella nyheter 


Med anledning av Corona/Covid 19

I dagsläget är vår strategi på Prestera Management att värna om våra kunder och medarbetare, och att ta ett samhällsansvar för att minimera spridningen. Vi ställer om och ersätter de fysiska möten med digitala lösningar som exempelvis via telefon, Skype eller Teams. Vi håller oss hemma om vi känner symptom på sjukdom och vi tar inte emot besök av kunder som upplever symptom. Vi kommer att göra vårt bästa för att leveransen till dig som kund ska fortsätta som vanligt.