Digital arbetsmiljöundersökning

Hur mår dina medarbetare därhemma? Som arbetsgivare har du samma arbetsmiljöansvar när dina medarbetare arbetar hemifrån och på distans. 

Att "Leda på distans i krissituationer" innebär att du som ledare ska ha rätt förutsättningar för att lyckas med ditt uppdrag. Det handlar alltså om att kunna ge sina medarbetare de förutsättningar som krävs för att göra ett bra jobb och säkerställa att de mår bra. Arbetsgivaren har både ett arbetsmiljöansvar och ett lagkrav att förhålla sig till när det gäller sina medarbetare som arbetar på distans eller hemifrån.

Vi tänker nytt och har tillsammans med vår partner Agerus tagit fram en digital arbetsmiljöundersökning för att mäta det digitala arbetslivet och hur det påverkar arbetsmiljön och medarbetarna. 

Vårt erbjudande är;

  • En digital mätning av den aktuella arbetsmiljön, en kontroll av medarbetarens förutsättningar att göra ett bra jobb på distans eller hemifrån.
  • Vi analyserar resultatet gemensamt i ett digitalt eller fysiskt möte, om gruppen har de rätta förutsättningarna att prestera.
  • Arbeta med dialogen digitalt och återkopplingen till medarbetarna för att skapa aktiviteter som hjälper er att utveckla förutsättningarna att prestera.

En digital arbetsmiljöundersökning för att mäta det digitala arbetslivet med olika paketlösningar, se nedan och med anledning av att kravet på att arbeta hemifrån och på distans har ökat. 

Paketlösningar                  Antal respondenter                                                                                  Priset

XS paket                             Max 20 respondenter                                                                            18 900 kr

Small paket                         Max 50 respondenter                                                                            48 900 kr                                                                                                                                                                                         

Medium paket                    Max 100 respondenter                                                                           Offert

Large paket                        Max 500 respondenter                                                                         Offert

XL paket                             Över 500 respondenter                                                                         Offert