Det coachande ledarskapet

Aktuella kurstilfällen: 8-9/9 och 14/10 2020

Det finns en rad fördelar med den coachande ledarstilen jämfört med andra ledarstilar.

För medarbetaren

  • Bättre självkänsla
  • Ökad motivation
  • Ökad förmåga att sätta upp mål och nå resultat
  • Ökad personlig tillfredställelse

För ledaren

  • Ännu mer självgående och ansvarstagande medarbetare

För arbetsplatsen

  • Skapar en kultur där man tar eget ansvar i stället för att leta syndabockar
  • Ökar engagemanget och lojaliteten mot arbetsplatsen
  • Högre effektivitet, kvalitet och kreativitet

Under 2+1 dagar får du träna i olika övningar och konstellationer, du får

teorigenomgångar, reflektions- och diskussionsutrymme. Mellan tillfällena har du

möjlighet att integrera och prova och därefter ta upp dina erfarenheter nästa

gång.

Kursledare: Lennart Carlsson

Plats: Färjestad BK Center i Karlstad

Investering: 13.900:- exkl. moms

Anmälan

Vi bekräftar din bokning via mail.