Chefstöd inom Management

Vi erbjuder olika paketlösningar enligt nedan alternativ behovsanpassat utifrån Era önskemål

Strategisk rapport med VD/ledningsgrupp

Framtagning och presentation av strategisk rapport för VD eller ledningsgrupp. Utförs av Presteras expertkonsult. Vid presentationen går vi igenom modellen och fördjupning i hur resultatet kan tolkas samt stöd för hur man tar det vidare till arbetsgrupperna på bästa sätt.

Workshop Ledningsgrupp

Genomgång av Agerus metod

Fördjupning i fem steg till bättre prestation, effektivitet och välbefinnande

Vi praktiserar webbverktyget och analyserar företagets prestationsmätning i dialogform

Genomgång av ständiga förbättringsaktiviteter

Workshop Medarbetare

Resultatet presenteras för arbetsgruppen i en Workshop under ledning av Presteras expertkonsult. Där får alla medarbetare i dialog vara med och förstå resultatets betydelse och besluta om de aktiviteter som behöver göras.

Uppföljning av resultat och ständiga förbättringar

Efter ca 4-6 månader görs uppföljande mätning av gruppens förutsättningar med hjälp av Agerus olika index. Gemensam genomgång av resultatet och uppnådda förbättringsaktiviteter. 

Eventuellt nya aktiviteter beslutas.

* Alternativ att utbilda sin egen Internkonsult

Chefstöd i utvecklingsarbetet

En gång i månaden under följande ca fyra månader coachas chefen individuellt att leda utvecklingsarbetet. Detta säkerställer att utvecklingsaktiviteterna genomförs, att eventuella problem hanteras och att avdelningen förflyttar sig mot det önskade läget.