Coachning för chef/ledare

Vi skapar förutsättningar för att utveckla individens inre förmåga att leda sig själv och nå sin fulla potential såväl professionellt som privat. Vi kartlägger motivation, hinder och resurser i syfte att individen ska nå det önskade läget.

Vårt arbetssätt är ett coachande förhållningssätt som driver förändringsförståelsen med stöd av prestationsmetoden. 


Aktuella priser 2021

Coachning för chefer/ledare 

Enstaka samtal: 3000 kr

Paket om fem tillfällen: 12000kr 

Coachning för medarbetare 

Enstaka samtal: 1500 kr

Paket om fem tillfällen: 6000kr 

Coachning för privatpersoner

Enstaka samtal: 1500 kr

Paket om fem tillfällen: 6000kr